Plezzz, click!!!

Jumaat, Mac 02, 2012

RANCANGAN JANGKA PANJANG / BLUE PRINT PSS

RANCANGAN JANGKA PANJANG/BLUE PRINT
PUSAT SUMBER
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KASAN
JBA5049
  
RANCANGAN PEMBANGUNAN FIZIKAL PERALATAN DAN BAHAN

MATLAMAT:
            Dalam usaha membangunkan Pusat Sumber Sekolah dari segi fizikal iaitu perlatan dan bahan supaya PSS dapat mencapai kehendak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan pihak pentadbir sekolah.

OBJEKTIF
    2.1    Menyediakan informasi secara berterusan kepada warga   sekolah.
    2.2    Memberi perkhidmatan bertaraf dunia mengikut perubahan semasa.
    2.3    Membina tabiat membaca yang berterusan dalam kalangan warga     
             sekolah.
    2.4    Memperkasakan Pusat Sumber Sekolah sebagai nadi kecemerlangan
             pendidikan.

SASARAN
            3.1    Murid-murid
3.2    Guru-guru dan staf sokongan

TEMPOH PERLAKSANAAN :    2012 -201

ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN KOS :
Fasa
Kelengkapan,  kerja pengubahsuaian
dan pemasangan
Anggaran kos
Pembiayaan
Fasa 1
(2012)
1.1      Mewujudkan sudut pameran iaitu    meja dan papan kenyataan
1.2      Membuat papan kenyataan  di   kaunter pinjaman
1.3    Pemasangan papan tanda PSS
1.4    Pemasangan tema-tema Hari Kebangsaan (bentuk prospek)
1.5    Menyediakan papan tanda untuk Program NILAM (Gangsa, Perak, Emas, Nilam, Peminjam Terbanyak)

RM      200

 RM      50
 RM      50
RM       50

RM    100

Tabung PSS
&
Wang Kerajaan


Jumlah
RM  450


Fasa
Kelengkapan,  kerja pengubahsuaian
dan pemasangan
Anggaran kos
Pembiayaan
Fasa 2
(2013)
(2014)
2.1     Menukar langsir dan skirting
2.2    Memasang papan kenyataan bercermin
2.3     Memasang ungkapan motivasi
2.5     Pembelian 1  unir kamera digital
2.6     Pembelian hard-disc
2.9     Menyediakan meja bacaan di koridor

 RM   100
 RM   500

RM     50
 RM   500
 RM    150
 RM   -
Tabung PSS, Wang Kerajaan &
Wang Kedai buku
                                           Jumlah
RM  1,300


Fasa 3
(2014)
3.1    Menyediakan perkhidmatan  fotostat (sewa mesin fotostat)
3.2    Papan tanda “One-Stop Learning Centre” di koridor PSS
3.3   Mesin pengimbas mengesan  bilangan pengguna dalam PSS
3.4  Sistem pengotomasian

                    Jumlah

RM     100

RM    100

RM     600
RM     300

RM  1,100
Swasta

Wang Kerajaan
& Tabung PSS


Fasa 4

(2015)
4.1    Membeli scanner untuk pengurusan  PSS
4.2    Membeli rak buku untuk menampung buku-buku baharu
4.3   Pemasangan tanda nama untuk anjung-anjung di sekitar sekolah.

RM     200

RM     200
 RM    200

Wang Kerajaan
& Tabung PSSJumlah
RM   600

Fasa 5

(2016)
5.1   Menempah rak buku baharu.
5.2   Menyedia meja untuk bacaan.
5.3   Mewujudkan Anjung Nilam
5.4   Membeli Carta Organisasi Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Pengawas PSS.
5.5   Memasang papan tanda   Tahap  Jauhari  dan Tahap Rakan Pembaca

RM   300
 RM  -
 RM  50
RM  150


RM  150
Wang Kerajaan
Tabung PIBG
Jumlah
RM  650


 STRATEGI PERLAKSANAAN PEMBANGUNAN FIZIKAL 
PERALATAN DAN BAHAN
Bil
Fasa
Strategi Pelaksanaan
Tempoh Masa
Tindakan

1.
FASA 1
1.1  Membuat kertas kerja fasa 1 untuk ubah suai PSS  
1.2  Perbincangan bersama pentadbir
1.3  Mengadakan mesyuarat AJK PSS
1.4  Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat
1.5  Penilaian, pemantauan dan laporan

2012-2013
Pentadbir
GPM
AJK PSS


2.
FASA 2
2.1  Membuat kertas kerja fasa 2 untuk pembangunan fizikal di PSS
2.2   Perbincangan bersama pentadbir sekolah
2.3  Mengadakan mesyuarat AJK PSS
2.4  Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat
2.5  Penilaian, pemantauan dan laporan


Sepanjang tahun
2013
Pentadbir
GPM
AJK PSS


3.
FASA 3
3.1   Membuat kertas kerja fasa 3 untuk pembangunan ICT
3.2   Perbincangan bersama pentadbir sekolah
3.3   Mengadakan mesyuarat AJK PSS
3.4   Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat
3.5   Penilaian, pemantauan dan laporan


2014-2015
Pentadbir
GPM
AJK PSS


4.
FASA 4
4.1  Membuat kertas kerja fasa 4 untuk perkhidmatan PSS
4.2  Perbincangan bersama pentadbir sekolah
4.3  Mengadakan mesyuarat AJK PSS
4.4  Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat
4.5  Penilaian, pemantauan dan laporan

2013-2014
Pentadbir
GPM
AJK PSS


5.
FASA 5
5.1    Perbincangan bersama pentadbir sekolah
5.2    Membuat kertas kerja fasa 5 untuk pengubahsuaian dan naik taraf PSS
5.3    Mengadakan mesyuarat AJK PSS
5.4    Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat
5.5    Penilaian, pemantauan dan laporan
Sepanjang tahun
2015
Pentadbir
GPM
AJK PSS


6.
FASA 6
6.1  Membuat kertas kerja fasa 5 untuk keceriaan dan memaklumatkan sekolah.
6.2  Perbincangan bersama pentadbir sekolah
6.3  Mengadakan mesyuarat AJK PSS
6.4  Membuat sebut harga dan tempahan dengan pembekal atau syarikat
6.5  Penilaian, pemantauan dan laporan
Sepanjang tahun
2016
Pentadbir
GPM
AJK PSS

Tiada ulasan: