Plezzz, click!!!

Selasa, Mac 13, 2012

BORANG MAKLUMAT PEMUSNAHAN REKOD (PR 1/95)

                    PR 1/95
ARKIB NEGARA MALAYSIA
CAWANGAN JOHOR/MELAKA

BORANG MAKLUMAT PEMUSNAHAN REKOD
DATA-DATA PEMUSNAHAN REKOD
1.  MAKLUMAT JABATAN :

    Nama Jabatan  : SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT KASAN         Ibu Pejabat : PPD  Muar
    Alamat              : 84800 BUKIT GAMBIR,  LEDANG, JOHOR         Kementerian : KPM
    No Telefon        : 06-9764970

2.  MAKLUMAT REKOD YANG DIMUSNAHKAN

     2.1   Rujukan Jabatan :                                                                              Tarikh:

    2.2   Kelulusan Arkib   :                                                                               Tarikh :

2.3       Ukuran Rekod Dimusnahkan (Nyatakan Dalam Meter Panjang) :

2.4       Ruang yang dilegakan (Nyatakan Dalam Meter Persegi) :

2.5       Deskripsi Ringkas Kandungan Rekod Yang Dimusnahkan :

2.6       Taraf Rekod :

2.7       Kaedah Pemusnahan (Nyatakan Sama Ada Dibakar, Dirincih dsb) :

2.8       Tarikh Pemusnahan :

2.9       Tempat Pemusnahan :

3. PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PEMUSNAHAN
    3.1 Pegawai Rekod Jabatan                                            3.2 Saksi :

          Nama :                                                                              Nama :
         Jawatan :                                                                         Jawatan :

SAYA DENGAN INI MENGESAHKAN BAHAWA REKOD-REKOD TERSEBUT TELAH DIMUSNAHKAN DENGAN SEMPURNA BERDASARKAN KEPADA AKTA ARKIB NEGARA N0.44 TAHUN 1966 DI BAWAH SEKSYEN 10.


………………………….                                                                      ………………………….
T/tangan dan cop                                                                                       Tarikh
Ketua Jabatan

Tiada ulasan: