Plezzz, click!!!

Sabtu, April 02, 2011

Peraturan Penggunaan Bahan-TV ASTRO


PERATURAN PENGGUNAAN ASTRO
 1.   Semua urusan pinjaman mestilah 
dibuat melalui GPM.         
2.    Rekodkan penggunaa TV Astro pada 
BUKU REKOD PENGGUNAAN yang disediakan.
3.   Pelajar TIDAK DIBENARKAN 
menulis rekod penggunaan bagi pihak guru.
4.    Tempahan penggunaan hendaklah 
dibuat sehari sebelum penggunan.
5.    TIDAK DIBENARKAN membawa keluar 
alat kawalan TV/Astro keluar.
6.    Hanya GURU SAHAJA dibenarkan 
mengendalikan alat kawalan/TV Astro.
7.    Had jarak antara TV dan penonton 
sekurang-kurangnya 1 meter.
 8.     Penggunaan TV Astro MESTILAH 
dengan iringan guru.
9.    Setiap kelas hanya dibenarkan menggunakan
TV Asrto tidak melebihi 3 kali seminggu.
10.   Guru perlu memastikan peralatan dalam keadaan yang 
baik dan sempurna selepas menggunakan Astro.
    11.   Setiap kerosakan mestilah dilaporkan segera kepada GPM.


Tiada ulasan: