Plezzz, click!!!

Sabtu, Disember 03, 2011

PERATURAN PENGGUNAAN ASTRO

PERATURAN PENGGUNAAN ASTRO
1.       *Semua urusan pinjaman mestilah dibuat melalui GPM.        
2.        *Rekodkan penggunaa TV Astro pada BUKU REKOD PENGGUNAAN yang disediakan.
3.            *Pelajar TIDAK DIBENARKAN menulis rekod penggunaan bagi pihak guru.
4.            *Tempahan penggunaan hendaklah dibuat sehari sebelum penggunan.
5.            TIDAK DIBENARKAN membawa keluar alat kawalan TV/Astro keluar.
6.            *Hanya GURU SAHAJA dibenarkan mengendalikan alat kawalan/TV Astro.
7.            *Had jarak antara TV dan penonton sekurang-kurangnya 1 meter.
8.            *Penggunaan TV Astro MESTILAH dengan iringan guru.
9.            *Setiap kelas hanya dibenarkan menggunakan TV Asrto tidak melebihi 3 kali seminggu.
10      *Guru perlu memastikan peralatan dalam keadaan yang baik dan sempurna selepas menggunakan Asrto. 
          *Setiap kerosakan mestilah dilaporkan segera kepada GPM.
Contoh borang penggunaan TV Astro
bil
Nama guru
Masa masuk/keluar
Tajuk rancangan
channel
t.tangan
catatan


Tiada ulasan: